Նոր հասցե, Չարենցի փ․ 66

Նոր հասցե, Չարենցի փ․ 66

Նոր հասցե, Չարենցի փ․ 66

Նոր հասցե, Չարենցի փ․ 66

Նոր հասցե, Չարենցի փ․ 66

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Գլուխ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 1. Սույն ընդհանուր դրույթներն ու պայմանները սահմանում և կարգավորում են Netreex GmbH-ի (այսուհետ՝ «Ընկերություն», «Մենք», «Netreex», «Կազմակերպություն») ծառայությունների հետ կապված իրավական հարաբերությունները նրա www.hybuys.com կայքի միջոցով (այսուհետ՝ «կայք»): 
 2. Օգտագործելով կայքի ծառայությունը կամ բովանդակություն ներբեռնելով ամբողջությամբ կամ մասամբ, Դուք որպես օգտատեր (այսուհետ՝ «օգտատեր», «Դուք», «Ձեր» «հաճախորդ») հաստատում եք, որ կարդացել և հասկացել եք ծառայության պայմանները (այսուհետ՝ «Պայմաններ» կամ «Համաձայնագիր»), որը տրամադրվում է ընկերության կողմից, և որ Դուք ընդունում եք դրանք անվերապահորեն՝ անկախ նրանից՝ ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունների հաճախորդն եք, թե գրանցված օգտատեր, կամ պարզապես կայքի այցելու:
 3. Եթե ​​Դուք հաշիվ եք բացում մեր կայքի միջոցով կամ օգտվում եք մեր ծառայություններից, Դուք առանց վերապահման համաձայնում եք այս դրույթներին և պայմաններին: Եթե ​​Դուք չեք ցանկանում համաձայնվել այս պայմաններին, խնդրում ենք դադարեցնել մեր ծառայություններից օգտվելը կամ մեր կայքում գրանցվելը:
 4. Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում փոխարժեքի տատանումների համար։ 
 5. Հնարավոր են ուշացումներ նշված ժամկետներից, եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությամբ ստեղծվել են ընկերությունից անկախ պայմաններ, ինչպիսիք են` եղանակային անբարենպաստ պայմաններ, ուշացումներ խանութից, հասարակական կամ բնակլիմայական տարբեր անհաղթահարելի արգելքներ և այլն։  Առաքման ժամկետները հաշվարկվում են ծանրոցի՝ միջազգային պահեստ հասնելուց հետո։ 
 6. Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում առաքվող իրերի որակի համար, եթե որակի փոփոխությունը տեղի չի ունեցել ընկերության տարածքում լինելուց հետո։
 7. Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի փոխել սույն դրույթների և պայմանների մասերը: Փոփոխության դեպքում ընկերությունը կհրապարակի թարմացված պայմանները կայքում՝ նշելով վերջին փոփոխության ամսաթիվը: Օգտագործողի պարտականությունն է ժամանակ առ ժամանակ այցելել կայք և փնտրել պայմանների փոփոխությունները: Փոփոխությունների տեղադրումից հետո մեր կայքի ծառայությունների շարունակական օգտագործումը կհամարվի այդ փոփոխությունների ընդունում: Նոր պայմանները վերջնական են և վերաբերում են այն պարտավորություններին, որոնք ծագում են կայքում հրապարակումից հետո։
 8. Առաքման օրերը հաշվարկվում են պահեստ հասնելուց հետո։ 

Գլուխ 2. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

 1. Համաձայնելով Պայմաններին՝ Դուք ընդունում եք, որ լիովին իրավունք ունեք օգտվելու Ծառայություններից՝ համաձայն Ձեր բնակության երկրի օրենքների: Եթե ​​Դուք լիովին լիազորված չեք Ձեր բնակության երկրի օրենսդրությամբ և Ձեզ չի թույլատրվում միայնակ օգտվել Ծառայություններից, Դուք պետք է ստանաք Ձեր ծնողների կամ այլ լիազորված ներկայացուցիչների համաձայնությունը դրանք օգտագործելու համար:
 2. Եթե ​​Դուք ներկայացնում եք իրավաբանական անձ, Դուք հաստատում եք, որ ունեք բոլոր իրավասությունները՝ օգտվելու իրավաբանական անձի կողմից այդ իրավաբանական անձի երկրի օրենքներով տրամադրված Ծառայություններից: Համաձայնելով այս պայմաններին՝ Դուք ընդունում եք, որ մենք չենք կարող ստուգել Ձեր տեղեկությունները և Ձեր հայտարարությունների իսկությունը՝ համաձայն սույն պարբերության, և որ Դուք բացառապես պատասխանատու եք այս պարբերության ցանկացած խախտման համար:

Գլուխ 3. NETREEX ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 1. Ընկերությունն իրականացնում է այսպես կոչված drop shipping: Netreex-ը ծառայություններ է մատուցում իր հաճախորդների անունից և հաճախորդների հաշվին առցանց խանութներից ապրանքներ գնելու կամ հաճախորդների նախընտրած ապրանքները գնելու ու վերջիններիս վերավաճառելու միջոցով (այսուհետ՝ «պատվեր», «ապրանք», «ծանրոց»): Պատվերները մշակվում և առաքվում են հաճախորդի կողմից նշված և Կազմակերպության գործընկեր փոստային օպերատորներից մեկին (այսուհետ՝ «ծառայություններ» կամ «գործընկերներ»): Ընկերությունը ծառայություններ է մատուցում միայն Եվրոպական միությունից դուրս գգտնվող հաճախորդներին, ուստի հաճախորդն գիտակցում և ընդունում է, որ փաթեթները կարտահանվեն Եվրոպական Միությունից:
 2. Ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունները ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում հետևյալով․ հաճախորդի անունից գործակալության պայմանագրերի հիման վրա ապրանքների գնում առցանց խանութներից՝ հաճախորդի հաշվին, հաճախորդի կողմից ընտրված հղումով ապրանքների առքուվաճառք, գնված ապրանքների ընդունում պահեստում և առաքում հաճախորդի կողմից ընտրված փոստային օպերատորին, որը համագործակցում է կազմակերպության հետ:

Գլուխ 4. ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 1. Որոշ ապրանքներ կամ ծառայություններ, որոնք հասանելի են մեր կայքի միջոցով, կարող են պարունակել հղումներ կամ հիպերհղումներ՝ պատկերի կամ տեքստային հղումների տեսքով, որոնք ապահովում են ավելի հեշտ կամ անմիջական մուտք դեպի երրորդ կողմ հանդիսացող կազմակերպությունների առաջարկները: Netreex-ը պատասխանատվություն չի ստանձնում երրորդ կողմի վեբ կայքի բովանդակության համար, որը հասանելի է հղման միջոցով: Մեր կողմից որևէ ակտիվ մոնիտորինգի պարտավորություն չկա վերոնշյալ բովանդակության հետ: Նման հղումները նախատեսված չեն երրորդ կողմի ընկերություններից ապրանքների կամ ծառայությունների վաճառքի կամ գնման խթանման համար: Յուրաքանչյուր հաճախորդի պարտականությունն է համեմատել կապակցված առաջարկները շուկայում այլ արտադրողների ապրանքների հետ և, անհրաժեշտության դեպքում, հրաժարվել այդ արտադրողների առաջարկներից:
 2. Netreex-ը պատասխանատվություն չի կրում ընկերության կայքի կամ երրորդ անձանց միջոցով պատվիրված ապրանքների կամ ապրանքների որակի, ամբողջականության կամ Ձեր ակնկալիքների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում որևէ վնասի կամ արժեզրկման համար՝ կապված ապրանքների գնման կամ օգտագործման հետ: Մենք փոխկապակցված չենք երրորդ կողմի մատակարարների հետ և պատասխանատվություն չենք կրում պատվերների բովանդակությունը ստուգելու կամ գնահատելու համար: Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ երրորդ կողմի վաճառողների քաղաքականությունն ու գործելակերպը և համոզվեք, որ Դուք հասկանում եք դրանք, նախքան որևէ գործարք կատարելը: Ցանկացած երրորդ կողմի ապրանքների կամ արտադրանքի վերաբերյալ բողոքները, պահանջները, մտահոգությունները կամ հարցերը պետք է ուղղվեն երրորդ կողմին:

Գլուխ 5. ԿԱՅՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԵՎ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 1. Դուք կարող եք այցելել կայք առանց գրանցվելու: Ընկերության ծառայությունների ողջ շրջանակից օգտվելու համար Դուք պետք է գրանցվեք կայքում և բացեք օգտատիրոջ հաշիվ (այսուհետ՝ «օգտատիրոջ հաշիվ» կամ «հաշիվ»): Գրանցվելիս պետք է նշեք Ձեր անունը, հասցեն, էլ.փոստի հասցեն և կոնտակտային տվյալները: Ինչ վերաբերում է անձնական տվյալների մշակմանը, ապա կիրառվում են մեր տվյալների պաշտպանության կանոնակարգերը, որոնց կարելի է ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ https://hybuys.com/hy/privacy-policy :
 2. Յուրաքանչյուր օգտվող կարող է ունենալ միայն մեկ հաշիվ: Օգտատերերին չի թույլատրվում օգտագործել որևէ այլ օգտվողի հաշիվ: Հաշիվ բացելիս օգտատերը պետք է ճիշտ տրամադրի բոլոր պահանջվող տեղեկությունները: Օգտագործողները պատասխանատու են իրենց հաշվի տվյալները պաշտպանելու համար։ Դուք պատասխանատու եք Ձեր հաշվով կատարված գործողությունների համար: Օգտագործողը պարտավոր է անմիջապես տեղեկացնել ընկերությանը, եթե համոզված է, որ իր հաշիվը խախտվել է։ Նման դեպքում ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում անմիջապես արգելափակել հաշիվը, քանի դեռ հանգամանքները լիովին չեն պարզվել: Ամեն դեպքում, ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում օգտատիրոջ հաշվում այլ անձանց գործողությունների համար: Օգտագործողը պատասխանատվություն է կրում նման գործողություններով ընկերությանը կամ երրորդ անձանց պատճառված վնասի համար:

Գլուխ 6. ՊԱՏՎԵՐՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ

 1. Պատվերը կատարվում է ընկերության կայքում ներկայացված առցանց հաճախորդի հաշվի միջոցով՝ այնտեղ առաջարկվող վճարման եղանակներով: Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում իր կողմից ընտրված կարգով պատվերներ առաքել փոստային օպերատորին և հրաժարվել ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց պատվերի փոխանցման ծառայությունից։ Ընկերությունը կարող է առաջարկել առաքման իր մեթոդը որոշ ուղղություններով և գանձել համապատասխան վճարներ: Ֆորսմաժորային իրավիճակի պատճառով առաքման երթուղու փոփոխության դեպքում ընկերությունն իրավունք ունի վերահաշվարկել սակագները: Եթե ​​Ձեր պատվերի չափն այնքան մեծ է կամ ապրանքը իր բնույթով այնպիսին է, որ ընկերությունը պարտավոր է փոխել բեռնափոխադրող ընկերությունը, կամ եթե պատվերը կարող է վտանգավոր լինել կամ խանգարել այլ պատվերների առաքմանը, ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում հրաժարվել պատվերի առաքումից կամ սահմանել նոր սակագին առաքման համար կամ առաքանին փոխանցել այլ փոխադրողին: Նման դեպքերում ընկերությունն իրավունք ունի պահանջելու, որ Դուք վճարեք առաքման կամ մատուցվող ծառայությունների ամբողջ արժեքը՝ նախքան պատվերն արտասահմանից Ձեր կողմից նշված հասցեով ուղարկելը: Ապրանքների ապահովագրությունը հաճախորդը կարող է կնքել իր հայեցողությամբ և իր հաշվին:

Գլուխ 7. ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԱԾ ԿԱՄ ԱՐԳԵԼՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ

 1. Ընկերությունն իրավունք ունի հրաժարվել պատվերի առաքումից, որը, ըստ վաճառքի և ներմուծման երկրների օրենսդրության, պարունակում է ապրանք, որն արգելված է միջազգային փոխադրումների համար: Այնուամենայնիվ, ոչ մի դեպքում Netreex-ը պատասխանատվություն չի կրում ստուգելու պատվերի օրինականությունը կամ որ պատվերը համապատասխանում է արտահանման կամ ներմուծման երկրների կանոնակարգերին:
 2. Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում ողջամիտ կասկածի դեպքում ստուգել փաթեթավորված պատվերի բովանդակությունը՝ դրանում արգելված ապրանքների առկայությունը բացառելու և հղումում նշված ապրանքների հետ դրա համապատասխանությունը ստուգելու նպատակով: Հաճախորդները տեղյակ են և հաստատում են, որ այդ նպատակների համար օրիգինալ փաթեթավորումը կարող է կրկին բացվել և փակվել:
 3. Անկախ արդեն նշված դեպքերից, ընկերությունը չի մատուցի որևէ ծառայություն հետևյալ ապրանքների գնման համար.
 • Զենք և զինամթերք
 • Պատմական արժեք ներկայացնող արվեստի գործեր
 • Թանկարժեք մետաղի ձուլակտորներ և ջարդոն
 • Արժույթ
 • Վտանգավոր, պայթուցիկ, դյուրավառ նյութեր
 • Կենդանի բույսեր
 • Կենդանիներ
 • Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում չստացած, օգտագործումից հանված, ժամկետանց, արգելված պեստիցիդներ և ագրոքիմիկատներ,
 • Այլ ապրանքներ, որոնց փոխադրումն արգելված է միջազգային, տեղական կամ միջպետական ​​օրենքներով, ինչպես նաև բեռնափոխադրողի ներքին ակտերով:

Գլուխ 8. ԱՌԱՔՈՒՄ ԵՎ ՓԱԹԵԹԱԳՐՈՒՄ

 1. Եթե ​​այլ բան նախատեսված չէ, մեր առաքումները կատարվում են առանց լրացուցիչ աշխատանքի կատարման: Հաճախորդը կրում է առաքման ծախսերը, եթե այլ բան պայմանավորված չէ: Եթե ​​առաքումը հետաձգվում է այն հանգամանքների պատճառով, որոնց համար մենք պատասխանատվություն չենք կրում, ապա ոչնչացման կամ վատթարացման վտանգը անցնում է հաճախորդին՝ առաքման պատրաստակամության մասին ծանուցելուց հետո:
 2. Պատվերի փաթեթավորման համար պատասխանատու է բացառապես փոստային օպերատորը, քանի որ Netreex-ը ստացված պատվերները առաքում է փոստային ծառայություններ մատուցողին, որը կարող է որոշել փաթեթավորումը համաձայն իր ներքին ընթացակարգերի: Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում սխալ կամ թերի փաթեթավորման պատճառով պատվերին պատճառված վնասի համար:
 3. Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում վերափաթեթավորել կամ խմբավորել պատվերը՝ անվտանգության անհրաժեշտ կանոններին և պահանջներին համապատասխանելու համար: Այս հատուկ փաթեթավորման ծախսերը կրում է հաճախորդը:
 4. Յուրաքանչյուր պատվեր պետք է հասցեագրվի ուղարկողի և ստացողի մանրամասներով: Հասցեի տվյալները նշվում են պատվերի կամ ուղեկցող փաստաթղթի վրա: Միջազգային պատվերների հասցեները գրված են լատինատառ և արաբական թվերով։ Ստացողի հասցեն կարող է տրվել նպատակակետ երկրի լեզվով:
 5. Հաճախորդի համար գնված ապրանքների փոխադրումը դեպի Հայաստանի Հանրապետություն իրականացվում է իր իսկ ընտրած կազմակերպության միջոցով,  որոնց թվում են Globbing LLC, DHL , UPS և այլն ընկերությանների միջոցով։Առաքման համար գներն ու պայմանները տրամադրում է փոխադրող կազմակերպությունը և առաքման վճարը հաճախորդը վճարում է այդ կազմակերպությանը։

Գլուխ 9. ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

 1. Netreex-ը պատասխանատվություն չի կրում մաքսային կանոնակարգերի, ներմուծման թույլտվությունների, վկայագրերի, որակի պահանջների կամ այլ պայմանների համար՝ կապված հաճախորդի բնակության երկրում ապրանքների ներմուծմանը առաջադրվող պայմանների հետ: Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում մաքսային հայտարարագրերի համար՝ անկախ դրանց ներկայացման եղանակից, ինչպես նաև պատվերի մաքսային հսկողության ընթացքում մաքսային ծառայության կայացրած որոշումների համար։ Netreex-ի կողմից մատուցվող ծառայությունը համարվում է պատշաճ կերպով կատարված, երբ այն հանձնվում է օտարերկրյա պահեստում փոստային ընկերության ներկայացուցչին: Պատվերի ստացման, մաքսազերծման, երրորդ անձանց հետ բանակցությունների, պատվերի վերադարձի և պատվերի հետ կապված բոլոր այլ հարցերի համար պատասխանատվություն է կրում բացառապես հաճախորդը։
 2. Հաճախորդը հասկանում և ընդունում է, որ պատվերը ենթակա է մաքսազերծման օրենքով սահմանված դեպքերում, որոնց համար պատասխանատվություն է կրում ստացողը։ Միևնույն ժամանակ, հաճախորդը ընդունում է, որ Netreex-ը խորհուրդ չի տալիս պատվերների մաքսազերծման վերաբերյալ: Պատվերի ներկրման կամ արտահանման հաստատման հնարավորության մասին իմանալը պատվիրատուի պարտականությունն է: Հաճախորդը պարտավոր է իրականացնել մաքսազերծման համար օրենքով պահանջվող բոլոր քայլերը և ընդունել պատվերը։ Եթե ​​Netreex-ը մաքսազերծման ժամանակ հաճախորդի անգործության պատճառով վնասներ է կրում, ապա հաճախորդը պարտավոր է հատուցել նման վնասը: Եթե ​​մաքսազերծման հանձնարարականը չընդունվի հաճախորդի կողմից, այն կվերադարձվի Netreex-ին: Այս դեպքում Netreex-ն իրավունք ունի չփոխհատուցել պատվերի արժեքը, որի դեպքում բոլոր վարչական, պահպանման և (հետադարձի) առաքման ծախսերը կրում է հաճախորդը:

Գլուխ 10. ԱՌԱՔՈՒՄ

 1. Երբ ապրանքը հանձնվում է պատվիրատուին, ապրանքի ոչնչացման կամ փչանալու ռիսկը փոխանցվում է հաճախորդին: Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում ոչնչացնելու, վաճառելու կամ այլ կերպ տնօրինելու իր գործընկերոջ պահեստում ստացված պատվերները, եթե հասցեատիրոջը չի հաջողվում նույնականացնել 30 օրվա ընթացքում և/կամ պատվերը պարունակում է արգելված ապրանքներ: Դուք լիազորում եք Netreex-ին չեղարկել Ձեր անունից կատարված բոլոր պատվերները որոնք ստացվել են առանց նույնականացնող տվյալների կամ արգելված պատվերներ ստանալու դեպքում: Վճարված գումարի վերադարձը կարող է կատարվել միայն կատարված վարչական և պահպանման ծախսերը հանելուց հետո:
 2. Մեր կայքում պատվեր կատարելիս Դուք պետք է տրամադրեք Ձեր անձնական նույնականացման կոդը, որը ստացել եք փոստային օպերատորից, ինչպես նաև վճարման և առաքման հասցեն: Եթե ​​պատվերը չունի վերը նշված նույնականացման տվյալները կամ մուտքագրված տվյալները սխալ են, ընկերությունը կփորձի կապվել Ձեզ հետ հեռախոսով և/կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով և եթե ​​նույն օրվա ընթացքում չպատասխանեք, պատվերը կառաքվի փոստային օպերատորին Ձեր գրանցած ծածկագրով։ Հաճախորդը ընդունում է, որ եթե այս կետը չի պահպանվում, նա կրում է պատվերի հետ կապված բոլոր ռիսկերը և նման դեպքերում հրաժարվում է Netreex-ին որևէ պահանջ ներկայացնելու իրավունքից:

Գլուխ 11. ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 1. Պատվիրված ապրանքների հետ կապված գնումների բոլոր ծախսերով հաշիվ-ապրանքագիրը ուղարկվում է ստացողին պատվերի ընդունման պահին: Ընկերությունն իր հաշիվ-ապրանքագրում ցույց է տալիս միայն զուտ գումարը, այսինքն՝ առանց 19% ԱԱՀ (զուտ ֆակտորինգ)։ ԵՄ-ում բնակվող հաճախորդները ենթակա են վաճառքի հարկի: ԵՄ-ում բնակվող կամ բնակվող հաճախորդների գնումները ենթակա են հարկման  իր բնակության վայրի կամ ընկերության գլխամասային գրասենյակի վաճառքի հարկային դրույքաչափով: ԵՄ-ից դուրս բնակության կամ իրավաբանական անձ հաճախորդների դեպքում ընկերության գլխամասային գրասենյակ ունեցող հաճախորդները մեր միջոցով գնում կատարելիս պատվիրված ապրանքների հաշիվ-ապրանքագիր ստանում են զուտ արժեքի չափով առանց ԱԱՀ: Վճարման վերջնաժամկետը սահմանվում է պատվերի ընդունման պահին: Եթե ​​հաճախորդը չի կատարում վճարումները, ապա մենք իրավասու ենք կատարել հետագա առաքումները կախված նախորդ վճարումներից:
 2. Հաճախորդը գիտակցում և ընդունում է, որ Netreex-ը ծառայություններ է մատուցում տարբեր երկրներում տարբեր արժույթներով, այնպես որ որոշ դեպքերում պատվերի կամ այլ առաջարկների արժեքը կարող է տրվել եվրոյով կամ այլ արժույթներով: Հաճախորդը գիտակցում և ընդունում է, որ իր անձնական էջում կատարված վճարումները կարող են նշվել իր իսկ տեղական արժույթից տարբեր արժույթով: Միևնույն ժամանակ, հաճախորդը համաձայնում է, որ արտարժույթը կարող է արտահայտվել տեղական արժույթով` վճարման օրվա Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով, որն օգտագործվում է միայն պատվերի արժեքի մոտարկման համար:
 3. Հաճախորդը պատասխանատու է կայքի միջոցով Netreex-ի հաշվին մուտքագրված միջոցների օրինականության համար: Այն դեպքում, երբ երրորդ կողմը պահանջներ է ներկայացնում Netreex-ի կամ այլ ընկերության դեմ՝ կապված մուտքագրված գումարի օրինականության հետ, կամ կատարվում է հետգանձում, հաճախորդը պատասխանատվություն է կրում Netreex-ի կրած վնասի համար: Netreex-ը իրեն իրավունք է վերապահում կասեցնել պատվիրատուների պատվերների մշակումը ու տրամադրումը և չհանձնելու դրանք փոստային բաժանմունք, քանի դեռ վնասը չի մարվել:
 4. Հաճախորդը ընդունում է, որ ծառայության մատուցման ընթացքում կարող են պահանջվել լրացուցիչ ծախսեր առաջացնող ծառայություններ: Հաճախորդը պարտավոր է վճարել ծառայության մատուցման հավելյալ վճարը, որը կորոշի ընկերությունը և կհրապարակվի ընկերության սպասարկման կետերում և կայքի «Հաճախակի տրվող հարցերում» կամ մեկ այլ բաժնում։
 5. ՀՀ֊ում գտնվող հաճախորդների համար Netreex LLC-ն իրականացնում է ծառայություն, այն է գումար գանձել հաճախորդից,  և այդ գումարը փոխանցել Netreex LLC֊ին, որն էլ որ պետք է գնումներ կատարի հաճախորդի համար, և այդ ապրանքները փոխանցի 8.5 կետում նշված կազմակերպություններից նրան,  որին ընտրել է հաճախորդը:

Գլուխ 12. ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ, ՊԱՀՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐԸ

 1. Մեր պահանջների դեմ պարտավորությունների չկատարումը կամ պահումները արգելվում են, եթե հակընդդեմ հայցը անվիճելի չէ կամ օրինականորեն հաստատված չէ: Բացառվում է նաև պահման իրավունքի իրացումը, եթե հակընդդեմ հայցը անվիճելի չէ, օրինականորեն հաստատված չէ կամ հիմնված չէ նույն պայմանագրային հարաբերությունների վրա։
 2. Առաքված ապրանքները մնում են մեր սեփականությունը այնքան ժամանակ, քանի դեռ մեր հաշիվ-ապրանքագիրը և բոլոր մյուս պահանջները, որոնք մենք ներկայացրել ենք հաճախորդի դեմ, ամբողջությամբ չեն վճարվել: Եթե ​​մեր սեփականությունը հանդիսացող ապրանքները վերամշակվում են հաճախորդի սեփական ապրանքներով կամ երրորդ կողմի պահուստավորված ապրանքների հետ միասին, մենք ձեռք ենք բերում համասեփականատիրության իրավունք ստացված արդյունքի վրա կամ խառը պաշարների նկատմամբ՝ մեզ պատկանող ապրանքների արժեքի և տվյալ պահին մյուս ապրանքների հարաբերակցությամբ։

Գլուխ 13. ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ, ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ

 1. Հաճախորդը պարտավոր է առաքումից անմիջապես հետո զննել ապրանքը և թերություն նկատելու դեպքում անհապաղ տեղեկացնել ընկերությանը։ Եթե ​​հաճախորդը մեզ չի ծանուցում, ապա ապրանքը համարվում է հաստատված, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ առկա է թերություն, որը հնարավոր չէ հայտնաբերել փորձաքննության ընթացքում:
 2. Մատուցված ծառայություններով սահմանված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում հաճախորդն իրավունք ունի բողոք ներկայացնել ընկերությանը կամ նրա գործընկեր կազմակերպությանը, ներառյալ` վնասի կամ կորստի դեպքում փաստացի պատճառված վնասի հատուցման պահանջ: Բողոքը կարող է ներկայացվել միայն գրավոր, տեքստային ձևով կամ օգտագործելով Netreex-ի կողմից տրամադրված առցանց գործընթացը:
 3. Պատվերի վնասման կամ կորստի վերաբերյալ բողոքը պետք է ուղարկվի ընկերությանը պատվերի առաքման օրվանից կամ առաքման վերջնաժամկետի ավարտից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: Եթե ​​կա ժամկետի հաշվարկման երկու հիմք, ապա կիրառվում է այն ամսաթիվը, որն ավելի ուշ լրանում է։ Ընկերությունը բողոքները քննում և պատասխանում է 30 օրվա ընթացքում։
 4. Բողոքին պետք է կցվի անդորրագրի պատճենը և/կամ վնասված կամ բացակայող ապրանքի նկարագրությունը և, հնարավորության դեպքում, սուրհանդակային ընկերությունից տեղեկանք ստացված առաքանու վերաբերյալ: Փոխհատուցման դիմում ներկայացնելու դեպքում պետք է տրամադրվի նաև վնասի չափի հաշվարկման մեթոդի մասին տեղեկություն։
 5. Այն դեպքում, երբ ընկերությունը չի շտկում իրավիճակը կամ հաճախորդը դժգոհ է բողոքի պատասխանից, հաճախորդը կարող է օրենքով նախատեսված միջոցներ ձեռնարկել իր իրավունքները պաշտպանելու համար: Պատճառված վնասի փոխհատուցման վճարումը Netreex-ի կողմից կկատարվի բողոքն հաստատելուց հետո 30 օրվա ընթացքում:
 6. Հաճախորդը պարտավոր է անհապաղ փոխհատուցել պատճառված վնասի հատուցման գումարը, եթե կորցրած պատվերը հայտնաբերվի փոխհատուցում տրամադրելուց հետո 30 օրվա ընթացքում, բացառությամբ առաքման ուշացման համար հաշվարկված գումարի: Եթե ​​հաճախորդը հրաժարվում է վերադարձնել փոխհատուցման գումարը, նա չի ազատվում վերադարձի պարտականությունից և կարող է մշտապես արգելափակվել ընկերության առցանց համակարգի կողմից։

Գլուխ 14. ՏՈՒԳԱՆՔ

 1. Եթե ​​հաճախորդը պնդում կամ տարածում է փաստեր, որոնք կարող են վնասել ընկերության գործունեությանը կամ ընկերության համբավին, քանի դեռ փաստերի ճշմարտացիությունը չի ապացուցվել, Netreex-ը իրեն իրավունք է վերապահում համապատասխան պայմանագրային տույժ կիրառել հաճախորդի նկատմամբ: Գումարը որոշվում է՝ հաշվի առնելով յուրաքանչյուր դեպքի հանգամանքները։

ԳԼՈՒԽ 15. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ

 1. Հաճախորդն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ խզել պայմանագիրը Netreex-ի հետ՝ առանց պատճառաբանություն ներկայացնելու: Դադարեցումն ուժի մեջ է մտնում միայն այն դեպքում, երբ Netreex-ի նկատմամբ հաճախորդի բոլոր պարտավորությունները լիովին կատարվել են:
 2. Դադարեցումը պետք է կատարվի գրավոր, տեքստային ձևով կամ առցանց ընթացակարգի միջոցով, որը հասանելի է Netreex-ի կայքում՝ նշելով հաշիվը գրանցելիս տրված էլ.փոստի հասցեն և Netreex-ի կողմից հաճախորդին տրված նույնականացման համարը: Պայմանագրի դադարեցման դեպքում հաճախորդը հրաժարվում է հաշվում առկա cashback-ից, որը զրոյացվելու է:
 3. Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի խզել պայմանագիրը հաճախորդի հետ՝ առանց պատճառաբանության: Դադարեցումն ուժի մեջ է մտնում միայն այն դեպքում, երբ Netreex-ի բոլոր պարտավորությունները հաճախորդի նկատմամբ ամբողջությամբ կատարվել են:

ԳԼՈՒԽ 16. ԻՐԱՎԱՍՈՒ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՎԱՅՐԸ

 1. Գերմանական օրենքը տարածվում է բացառապես Netreex-ի հետ բոլոր իրավական հարաբերությունների վրա՝ բացառելով ապրանքների միջազգային վաճառքի մասին ՄԱԿ-ի համաձայնագիրը: Գերմանիայի Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի (ZPO) 38 (1) կամ (2) նախադասության 1-ին մասում նշված մարդկանց խմբի հետ հարաբերություններում, պայմանագրային հարաբերություններից բխող բոլոր վեճերի բացառիկ իրավասության վայրը Ռոդգաուն է: