Նոր հասցե, Չարենցի փ․ 66

Նոր հասցե, Չարենցի փ․ 66

Նոր հասցե, Չարենցի փ․ 66

Նոր հասցե, Չարենցի փ․ 66

Նոր հասցե, Չարենցի փ․ 66

ԱՐԳԵԼՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔԱՏԵՍԱԿՆԵՐ

Ալկոհոլային խմիչքներ
Օծանելիքներ (200մլ-ից ավել)
Պայթուցիկ, դյուրավառ, քիմիական նյութեր
Դեղեր
Զենք, զինամթերք
Էլեկտրոնային ծխախոտ, ծխախոտ, սիգար
Փաստաթղթեր (անձնագիր, անձը հաստատող փաստաթուղթ և այլն), արժույթ, արտարժույթ, արժեթղթեր (ներառյալ վիճակախաղի տոմսերը), չեկեր; պլատին, ոսկի կամ արծաթ, թանկարժեք քարեր; զարդեր; կամ այլ արժեքավոր իրեր
Կենդանիներ (կաշի, մորթի և այլն), բույսեր
Ռադիոակտիվ պաշարներ, մարտկոց
Բուրդ
Նկարներ (մշակութային արժեք ներկայացնող)
Փչացող սնունդ
Ցանկացած տեսակի պայթուցիկ
Գազեր, ինչպիսիք են սեղմված գազը, չոր սառույցը, կրակմարիչները, գազի կրակայրիչները և աերոզոլային տարաները
Դյուրավառ նյութեր; ինչպես պինդ, այնպես էլ հեղուկներ
Թունավոր և վարակիչ նյութեր, ինչպիսիք են թունաքիմիկատները
Կենսաբանական արտադրանք և թափոններ, ինչպիսիք են բժշկական թափոնները կամ վտանգավոր պաթոգենները
Իրեր, որոնք կարող են վտանգավոր լինել հանրային առողջության համար