Անվճար առաքումները 3կգ չգերազանցելու դեպքում շարունակվում են մինչեվ դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ։

Անվճար առաքումները 3կգ չգերազանցելու դեպքում շարունակվում են մինչեվ դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ։

Արգելված ապրանքատեսակներ

Ալկոհոլային խմիչքներ
Օծանելիքներ (200մլ-ից ավել)
Պայթուցիկ, դյուրավառ, քիմիական նյութեր
Դեղեր
Զենք, զինամթերք
Էլեկտրոնային ծխախոտ, ծխախոտ, սիգար
Փաստաթղթեր (անձնագիր, անձը հաստատող փաստաթուղթ և այլն), արժույթ, արտարժույթ, արժեթղթեր (ներառյալ վիճակախաղի տոմսերը), չեկեր; պլատին, ոսկի կամ արծաթ, թանկարժեք քարեր; զարդեր; կամ այլ արժեքավոր իրեր
Կենդանիներ (կաշի, մորթի և այլն), բույսեր
Ռադիոակտիվ պաշարներ, մարտկոց
Բուրդ
Նկարներ (մշակութային արժեք ներկայացնող)
Փչացող սնունդ
Ցանկացած տեսակի պայթուցիկ
Գազեր, ինչպիսիք են սեղմված գազը, չոր սառույցը, կրակմարիչները, գազի կրակայրիչները և աերոզոլային տարաները
Դյուրավառ նյութեր; ինչպես պինդ, այնպես էլ հեղուկներ
Թունավոր և վարակիչ նյութեր, ինչպիսիք են թունաքիմիկատները
Կենսաբանական արտադրանք և թափոններ, ինչպիսիք են բժշկական թափոնները կամ վտանգավոր պաթոգենները
Իրեր, որոնք կարող են վտանգավոր լինել հանրային առողջության համար